Vi är Markera Business.

Som en del i Markerakoncernen hjälper vi företag genom alla ekonomiska processer. Vi har mångsidig kunskap och erbjuder hjälp med redovisning, löneadministration och övriga ekonomiska tjänster.

Markera Business utför alla tjänster inom ekonomi för samtliga bolag i Markerakoncernen, men även för externa kunder inom olika segment och branscher.

Vi använder ett ledningssystem där kvalitet och hållbarhet står i fokus. Vi är lika måna om våra kunder som vi är om våra anställda och vår hållbarhetspolicy omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande och lönsamhet.

För att kunna integrera både effektivitet och hållbarhet utför vi samtliga av våra tjänster så digitalt som möjligt. Vi utvecklar gärna våra kunder till att kunna göra detsamma.

Bli en av oss

Vi söker alltid intressanta medarbetare inom redovisning och lön. Vi kan erbjuda en arbetsplats 
där alla är delaktiga och där vi har nära mellan tanke och beslut.