Underlättande lönehantering.

Markera Business hjälper ditt företag med all eller delar av er löneadministration. Vi utför våra tjänster så digitalt som möjligt, något som sparar tid. Samtidigt finns våra konsulter här för dig som stöd och kunskapskälla.

Inom de områden där vi inte har spetskompetens samarbetar vi med andra konsulter. På så sätt kan vi ta ett helhetsansvar för att leverera en komplett tjänst till dig och ditt företag.

  • Löneadministration

    Att se till att lönerna blir korrekta och betalas ut i tid är något som kräver mycket administration, kunskap och tid. Vi erbjuder digitala system och konsulter som hjälper dig att hantera lönerna, samtidigt som vi har koll på de lagar och regler som gäller.

  • Pension

    Pensionsadministration kan kännas som ett krångligt och kunskapskrävande ämne. Genom våra digitala system kan vi smidigt ta hand om din och dina anställdas tjänstepensioner. Vi håller koll på procentsatser, lagar, regler kring sjukskrivning och föräldraledighet samt övrig pensionsrådgivning.

  • Reseräkning

    När dina anställda åker på tjänsteresa eller använder företagsbil behöver du registrera detta regelrätt. I våra digitala tjänster kan dina anställda enkelt registrera sina resor, upprätta körjournaler och hantera övriga utlägg. Tillsammans med er sätter vi upp ett system som matchar er verksamhet.

INTRESSERAD AV ETT SKRÄDDARSYTT ERBJUDANDE?